Skip to content

Адмінізм Posts

Kafka: змінити retention.ms для Kafka Topic

У випадках, коли потрібно видалити повідомлення з Kafka Topic, але блокується можливість видалення топіку через налаштування Kafka, існує спосіб полегшити процес. Можна встановити налаштування, щоб Kafka автоматично видаляла дані, якщо вказано видалення повідомлень, а не їх “архівування”.

Keycloak: установка, настройка с использованием Traefik

Хоть наш тех.отдел и нельзя считать достаточно крупным, но по мере роста количества сервисов стала возникать проблема авторизации в них – Grafana, ArgoCD, Vault, etc.…

Error syncing load balancer: failed to ensure load balancer: error authorizing security group

При создании нового лоадбалансера для EKS получил ошибку «Error syncing load balancer: failed to ensure load balancer: error authorizing security group», как оказалось проблема в том, что мы уперлись…